Mang thiết kế của bạn đi vào cuộc sống.

 

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng thông qua từng giai đoạn từ ý tưởng, tới mẫu mã, tới phân phối nhằm đáp ứng cụ thể nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi có thể sản xuất với mẫu mã có sẵn hoặc đội ngũ sáng tạo của TT&M có thể sử dụng phần mềm thiết kế 3D phiên bản mới nhất để phát triển từ ý tưởng của khách hàng đi vào sản phẩm hữu hình

 
From Concept

Từ ý tưởng

To Delivery

Tới mẫu mã

To Delivery

Tới phân phối


 

Phản hồi nhanh

Liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để nhận được bảng báo giá tùy chọn mẫu mã của quý vị trong vòng 48 giờ. Chúng tôi cung cấp bản vẽ kỹ thuật và renderings của mỗi mẫu nhằm cung cấp báo giá chính xác.


 

Chậu trồng cây thương mại ngoại cỡ

Tạo ra sản phẩm nhẹ và độ bền cao cho những khu nghĩ dưỡng , sảnh, công viên các cơ sở thương mại hay các không gian ngoài trời 


 

Tùy chọn đóng gói

Mỗi sản phẩm được đóng gói tiêu chuẩn sáu mặt bằng mút xốp và tùy chọn đóng gói luôn luôn sẵn sàng phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng


 

Chi phí đúc thấp

Our handmade molding technique produces a very high quality, long lasting, and Kỹ thuật đúc thủ công chất lượng cao, tăng tuổi thọ và khuôn mẫu độc đáo trong mỗi thiết kế. Chi phí đúc thấp cung cấp cho quý khách nhanh nhất và thực tế nhất để mang lại thiết kế rất độc đáo vào cuộc sống với chi phí đầu tư thấp. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để mang mẫu mới vào cuộc sốngmold for each design. Low molding costs provide our customers with fast and realistic way to bring very unique designs to life without large investment costs. Contact us today to bring a new design to life.


Các cơ hội khác