Nhãn riêng


 

Tùy Chọn Bộ Sưu Tập

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để có thể cung ứng hàng loạt những vật liệu phụ trợ bao gồm sự đặc biệt và có thương hiệu của bộ sưu tập sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.


 

Bảng Kê Chi Tiết 

Khách hàng có quyền truy cập đầy đủ bảng kê đặc điểm kỹ thuật của từng sản phẩm trong thư viện của chúng tôi và cũng có thể yêu cầu một bảng kê chi tiết kỹ thuật tùy chọn để cung cấp cho khách hàng của mình.


Tùy Chọn Thành Phẩm

 
Customized Finish Options

Customized Finish Options

 

Giới Hạn Tùy Chọn Thành Phẩm

Sản phẩm của chúng tôi được hoàn thiện một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ hậu kỳ sử dụng kỹ thuật sơn tự động chống tia cực tím và chỉ dành cho bước hoàn thiện cuối cùng. Được lựa chọn từ 20 loại sơn và lựa chọn thành phẩm cũng như yêu cầu kết hợp tùy chọn

Tùy Chọn Đóng Gói

Phản Hồi Nhanh

Liên lạc đội ngũ bán hàng của chúng tôi để lấy bảng báo giá mẫu tùy chọn trong vòng một ngày. Bình thường chúng tôi có thể cung cấp bảng báo giá đến quý khách hàng trong vòng một đến hai ngày dựa vào mẫu mã thiết kế của khách 


Cơ Hội Khác