Loạt video 

 

Mời các bạn xem các video dưới đây để tìm hiểu bối cảnh độc đáo trong từng sản phẩm chậu cây thủ công được làm như thế nào và bắt gặp toàn bộ gia đình Tau Việt Nam trong đó. Đây là đoạn giới thiệu ngắn về công ty và văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn bạn đi qua phòng tạo Khuôn Mẫu và giới thiệu bạn một chút về nơi các sản phẩm được bắt nguồn như thế nào

 

Lời giới thiệu

Phòng tạo khuôn mẫu