Bộ sưu tập

Xem qua bộ sưu tập chậu cây thủ công với hơn 130 mẫu thiết kế. mỗi loại đều có sẵn cả hai dạng Sợi thủy tinh và xi măng nhẹ